Поетско сећање и стваралачка фантазија Булата Окуџаве у посвети Франсоа Вијону, Митолошки зборник 35/2, Рача, 2015.Last modification: сре 19 апр 2017