Press clipping

еСтварност, Аранђеловац, из пера Драгољуба Јанојлића, известила је 4. новембра 2019. године своје читаоце о предавању „Поетски и сликарски портрети Ђуре Јакшића” поводом дана Средње школе „Ђура Јакшић”. 
Из пера новинара Драгољуба Јанојлића, читаоци часописа еСТВАРНОСТ, Аранђеловац, пропратили су традиционалну манифестацију ПОД ОРАХОМ”, која је одржана на дан Преображења, 19. августа 2019. године.