Анђелка Милојковиће је била српска списатељица, најчешће представљана коа нова Мир Јам. Била је професор српскохрватског језика и југословенских књижевности и магистар, социолог књижевности. Бавила се истраживањем тривијалне литературе, о којој је у часописима објавила више запажених радова (Књижевност, Твар, Slavia, Свет речи). Објавила је књиге: Горка јесен љубави, Некад неки Себастијан, Љубовање, Сећање на заборав, Несанице. У својим кратким причама и новелама писала је о љубави лирским сликама изузетног сензибилитета.

Текстови

Изабране студије, чланци, записи

ЈОВАН ДЕРЕТИЋ, „Пут српске књижевности (идентитет, границе, тежње), Београд, СКЗ, 1996.

„ПУТ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ” [ДРУГО ИЗДАЊЕ 2021/// СКЗ, Београд, је обновила издање књиге „Пут српске књижевности” Јована Деретића. Прво издање је објављено 1996. године. Тада сам објавио приказ књиге у часопису „Књижевност и језик” — [можда је] вредно прочитати …

Опширније...

Књиге

„:Читање поезије”, едиција „Црвена линија”, Крагујевац, 2020.

Проф. др Драган Бошковић, главни уредник едиције „Црвена линија”, на сајту Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу објавио је на web страници све до сада објављене монографије:
Међу објављеним монографијама је и „Читање поезије”.

Опширније...