Књиге

Проф. др Драган Бошковић, главни уредник едиције „Црвена линија”, на сајту Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу објавио је на web страници све до сада објављене монографије:
Међу објављеним монографијама је и „Читање поезије”.

Приређивачи књиге дали су прецизну слику, избором текстова еминентних научника који су се бавили епохама и стиловима српске књижевности, која теоријски и књижевно историјски осветљава књижевну мапу, иновативну визуелну студију тумачења периодизације.   Приликом израде неких делова књижевне мапе, „вишезначност” термина сузбијанa је тако што смо одређене везе и односе микроцелина у оквиру једне епохе или односе између епоха и стилова видели, како би рекао Дилтај, као склопове који се стварају у времену и у којима се задржавају одређена сећања на ток.

Књига је настала од текстова које сам повремено писао као прилог истраживањима посвећених колосалној личности српске историје, осветљавањем оних момената који подстичу мисао и литерарно изграђују портрет Ђopђa Петровића, у народу званог Вожд Карађорђе. Ову књигу треба схватити као збирку прилога, студија и огледа о српској историји, литератури и традицији. У текстовима које сам написао (Изглед јунака - споменици Вожда Карађорђа; Под шаром дуге - рођење и женидба јунака Карађорђа; Мотив смрти Вожда Карађорђа кроз митолошку причу; Карађорђе у „Горском вијенцу": историја, литература, традиција; Карађорђе - историјски Вожд и литерарни јунак), портрет Карађорђа је изграђиван по идеји која спаја личност младог Ђорђа и изграђену представу о Карађорђу, како су га опевали српски рапсоди гуслари, песници, сликари, скулптори, историчари и каквог га памти народ и чува у свом наслеђу.