Проф. др Драган Бошковић, главни уредник едиције „Црвена линија”, на сајту Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу објавио је на web страници све до сада објављене монографије:
Међу објављеним монографијама је и „Читање поезије”.

Читање поезијеје велика потрага за песником, поезијом; она склапа мозаик стихотворства од звукова прве лире до савремене версе; она испитује сугестивност стваралачког поступка, преиначења стварности у поетски дискурс, однос имагинације и историје настанка песме; она разуме поету и његову лирику као текст у служби данашњег часа и човека. Читалачком посвећеношћу и антологијским стилом, истраживања Малише Станојевића раскривају утицаје, наговештаје и развитак песничке „мисли“ и њене рецепције, и остају запитана над настанком поетске слике, мисаоних склопова, и односа књижевности и сликарства, музике и филозофије...

У сусрету с ововременим Орфејем, Читање поезије оживљава судбину митског Орфеја и Еуридике, изнова прихватајући изазов и услов да се не окрене. Зато студије у овој књизи имају у фокусу публику, случајног читаоца, проучаваоца књижевности, професора, песника (о песнику), рецитатора, глумаца; оне су сведочанство о интерпретацијама и утицајима медија на поезију у настајању. Вишегласна, монографија Малише Станојевића тежи хармонији кретања кроз епохе и периоде развоја песништва, кроз културе и контракултуре, а све у оквирима амблематске вертикале песничког стваралаштва, у духу искуства ut pictura poesis од античких времена до савремене лирике.