Познати италијански књижевни часопис „Ла Вализа” из Барија објавио је у двоброју 47-48, децембра 1997, песме Малише Станојевића са кратком биографијом и фотографијом. Објављено је седам песама: Il libro sarà distrutto /Књига ће бити уништена/;  La taumaturgia dei cieli serbi /Чудотворство сербских небеса/; I cani della guerra piangono nel paradiso /Пси рата плачу у рају/: I frutti del ciliegio bianco /Плодови беле трешње/ L'immagine dell'angelo bianco /Слика белог анђела; L'agonia del cosmo /Агонија космоса/ и песму у прози без наслова, у избору и преводу књижевника Драгана Мраовића (сталног члана редакције из тадашње Југославије). 

Песма у прози је објављенана на почетку алегорично-поетског романа „Осено дрво живота”, 1996 (прво издање). Насловљене песме су одабране из рукописа, а потом објављене у књизи песама „Месец у сламеном шеширу”, 1999. Објављивање часописа „Вализа” и приказ објављених песама пропратила је „Политика” (18. 03. 1998) текстом „Утисци са друге обале”, а лист „Борба” (02. 04. 1998) текстом „Станојевић на италијанском”. Александра Шуваковић у Зборнику „Малиша”, ФИЛУМ, 2015, стр. 129, пише текст „Плодови беле трешње без визе у Италији” и указује на рецепцију читања песама на италијанском с коментарима о значају објављивања, сматрајући да је то „апел човечанству, Орфејев глас”...